Konkurs

W ramach Festiwalu organizowany jest Konkurs z podziałem na 3 kategorie:

 

Fabuła – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film fabularny,

Dokument – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny,

Animacja – konkurs na najlepszą animację krótkometrażową.

Najważniejsze informacje:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane filmy krótkometrażowe, których długość nie przekracza 4 5 minut.
 • Uczestnikiem konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane polskie produkcje, w tym polskie koprodukcje większościowe.
 • Każdy z filmów nadesłanych na konkurs musi mieć polską wersję językową – jest to warunek konieczny! Dopuszczalne są wersje z polskimi napisami.
 • Przystąpienie do Konkursu nie wiąże się z opłatami.
 • Filmy można zgłaszać do konkursu do 7 maja 2021 włącznie.
 • Do Konkursu mogą być zgłaszane filmy, które powstały po 1 stycznia 2019 roku.
 • Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu wraz z programem Festiwalu zostanie zamieszczona na stronie dcf.wroclaw.pl oraz shortfestival.pl najpóźniej 1 czerwca 2021.
 • Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 12 czerwca 2021.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 13 czerwca 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w REGULAMINIE.